Vėdinimas

Tunelinės ventiliacija

     Tunelio ventiliacija tai kai ištraukimo ventiliatoriai yra pastato galinėje sienoje, o oro įleidimo sklendės yra priešingoje pusėje. Tai sukuria vadinamąjį tunelio efektą, nes oras pastato viduje teka ilgai.

     Kadangi mūsų statomi paukštynai yra hermetiški, oro slėgis jų viduje yra žemas. Todėl išorinis oro slėgis priverčia orą patekti per oro įleidimo sklendes ir tada jį išsiurbia ventiliatoriai. Išorinis oro srautas, kuriame yra deguonies, nustatytu greičiu kerta pastatą, pašalindamas amoniaką ir anglies dioksidą bei sukurdamas sveiką aplinką.
 
Kamininė ventiliacija
 
     Kamininė ventiliacija efektyvi šalto klimato zonose ir kaip minimalaus bei tarpinio vėdinimo sistema mūsų klimate. Oro sklendės įleidžia šviežia ora kuris liečiasi su gyvūnais, deguonimi prisotina aplinką, pašalina amoniaką ir anglies dioksidą, sukeldamas teigiamą poveikį  paukščiams.